دستگاه زباله خرد کن خانگی مدرن کیچنز

مشخصات دستگاه زباله خرد کن خانگی مدرن کیچنز
3/4 HPقدرت دستگاه
220-240 Vولتاژ
560 Wقدرت ورودی
3200 RPMRPM
15-25 db ( بسیار کم صدا )صدای شنیده شده از دستگاه در هنگام کار
داردکلید پنوماتیک ( Air Switch )
Stainless Steelجنس تیغه و سیستم خردکن
1450 MLحجم محفظه
کمتر از 3 میلی مترتوانایی قدرت خردکن

قیمت : ۳.۴۸۰.۰۰۰تومان